Elektrik Nedir?

Maddedeki elektriksel yüklerin hareketleriyle ortaya çıkan enerjiye elektrik denir. Elektrik, fiziğin bir alt dalıdır.

elektrik-nedir

thalesEski Yunan döneminde (Milattan önce 624-546 yılları arasında) Yunanlı filozof ve bilgin Thales kehribar taşlarının birbirine sürtülmesi sonucu kürk gibi hafif nesnelere yaklaştırıldığında bunları çekebildiğini keşfetti. Bunun sadece kehribara özgü olduğunu düşünen Thales, bu olaya Yunanca kehribar anlamına gelen elektron adını verdi. Ancak araştırmalar devam ettikçe bunun sadece kehribara özgü bir özellik olmadığı ortaya çıktı ve bugünkü elektrik’in temeli atıldı.

Modern atom teorisinin oluşturulmasının ardından elektrik daha net bir tanıma kavuştu. Rutherford ve Bohr’un atom modeline göre her atom pozitif yüklü protonlar ile yüksüz nötronlardan meydana gelen bir çekirdek ve bunun etrafında dönen negatif elektrikle yüklü elektronlardan oluşur. Atom normal halde nötr, yani yüksüzdür. Çünkü artı yükler olan proton sayısı ile eksi yükler olan elektron sayısı birbirine eşittir.

İletkenlerin atomlarının dış yörüngelerindeki elektronlar, bir atomdan diğer komşu bir atoma rastgele ve serbestçe hareket ederler. Bu elektronlara serbest elektronlar denir. Hareketleri rastgele olduğundan herhangi bir dış etkiye maruz kalmadıkları sürece bir yöne hareket eden elektronların sayısını zıt yöne hareket edenlerin sayısı ile eşit kabul edebiliriz. Böylece belli bir yöne hareket söz konusu olmayacaktır. Ancak bir dış sebep yüzünden iletkenin bir ucunda elektron fazlalığı ve diğer ucunda da elektron eksikliği meydana gelirse, iletken içindeki serbest elektronlar iki elektrostatik kuvvete maruz kalırlar. Bunlar pozitif ucuna (elektron eksikliği olan uç) doğru çekme kuvveti ve negatif uçtan (elektron fazlalığı olan uç) öteye doğru bir itme kuvvetidir. Bu durumda serbest elektronların rastgele hareketleri devam ettiği halde pozitif uca doğru aynı zamanda net bir elektron hareketi veya akışı gözlenecektir. Bu elektron akışına elektrik akımı denir.

Elektrik bu ve buna benzer olayları inceleyen fizikin alt dalı ve aynı zamanda enerji türüdür. Elektrik hakkında uzman olabilmek için üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümlerinden eğitim almak gereklidir.

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir