Elektrik Mühendisliği Alt Dalları

Dünya’da elektrik ve elektronikle ilgili tüm mühendislik dallarının bütünü olarak gösterilen Elektrik Mühendisliği kolay incelenmesi açısından birçok alt dala ayrılır. Bu alt dallar şöyledir:
guc-muhendisligi

  • Güç Mühendisliği
  • Kontrol Mühendisliği
  • Otomasyon Mühendisliği
  • Telekomünikasyon(Haberleşme) Mühendisliği
  • Biyomedikal Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Yazılım(Bilgisayar) Mühendisliği

Güç Mühendisliği

Güç Mühendisliği, Türkiye’deki Elektrik Mühendisliği’nin karşılığıdır. Güç mühendisliği ile ilgilenen kişiler elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve alternatif akımda çalışan yüksek güçlü cihazların (güç transformatörleri, elektrik makinaları vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, denetimi, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenir. Bu mühendislik dalı da kendi içinde güç mühendisliği, elektrik tesisleri, elektrik makinaları, güç elektroniği olarak 4 ayrı dala ayrılmaktadır.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon olan iki ayrı dal ülkemizde birleştirilerek Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği olarak faaliyet göstermektedir. Kontrol ve Otomasyon Mühendisleri, elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün kontrol sistemlerini tasarlayan ve üreten, küçük ve orta ölçekli işletmelerde araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak çalışabilirler. Bu programı bitiren öğrenciler küçük bir sermaye ile bilişim ve otomasyon sektörlerinde  kendi işlerini kurma imkanına da sahiptirler.

Telekomünikasyon (Haberleşme) Mühendisliği

Haberleşme Mühendisliği ülkemizde son 5 yılda yükselişe geçmiş ve geleceğin popüler meslekleri arasında gösterilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar her türlü haberleşme sisteminin tasarım, üretim ve geliştirilmesi üzerine çalışır. Aslında telekomünikasyon, işaret işleme ve elektromanyetik uygulamalarıyla ilgili bir mühendislik dalıdır. GSM, 3G, LTE gibi haberleşme teknolojileriyle ilgilenen haberleşme mühendisleri telekomünikasyon sektöründe çalışmalarına devam etmektedirler. İşaret işleme ise daha çok matematikle ilgili bir konu olup, elektriksel işaretlerin yorumlanıp belirli algoritmalarla işlevsel hale getirilmesiyle ilgili bir alt daldır. Elektromanyetik alanı ise antenler ve tıp elektroniğiyle ilgili daha çok matematik ve fizikle ilgili bir bilim alanıdır. Bu bölüm ülkemizde çoğunlukla Elektronik ve Haberleşme Mühendisiliği adında okutulmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği

biyomedikal-muhendisligiTıp ile mühendisliği birleştiren bu bölümün mühendisleri cihazların ve yazılımların tasarımından, pek çok teknik kaynaklardan bilgileri derleyip yeni prosedürler geliştirmeye ve klinik problemleri çözme amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alana yayılan teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetlerinde görev alır. Biyomedikal mühendisleri kısaca tıp ve sağlık ile ilgili cihazları üreten ve geliştiren kişilerdir.

Elektronik Mühendisliği

Elektronik mühendisliği zayıf elektrik akımlarının özellikleri, elektromanyetik sinyal işleme teknolojileri ve haberleşme teknolojileri inceleyen mühendislik dalıdır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği ülkemizde yeni var olan bir mühendislik dalıdır. Bu mühendislik dalı enerjinin elde edilme yöntemlerini açıklamayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmayı, konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmayı, Türkiye’nin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Yazılım (Bilgisayar) Mühendisliği

Ülkemizde bu bölüm daha çok Bilgisayar Mühendisliği adında okutulur. Yazılım Mühendisliği, yazılım ve bilgi teknolojileri mimarisi, web ve oyun programlama, veri madenciliği gibi konularla uğraşır.

Elektrik Mühendisliği İlişkili Dallar

Elektrik Mühendisliği diğer bazı dallar ile de ilişkilidir. İlişkili olduğu dallar Robotik, Mekatronik vb. ‘dir.

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir